Valná hromada SKFS zvolila nového člena výboru Martina Olšáka

8. 4. 2023

V pražském hotelu NH Prague City se ve středu uskutečnila Valná hromada Středočeského krajského fotbalového svazu. Došlo na volbu nového člena Výkonného výboru SKFS, ale také na diskusi nad restrukturalizací soutěží.

Jako první pozdravila delegáty valné hromady hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Ve svém vystoupení promluvila o financování sportu v kraji a spolupráci s NSA a všem delegátům poděkovala zejména za práci s mládeží.

„Snažíme se změnit rozpočtové určení daní, které je od roku 1992 stejné a pro Středočeský kraj, ve kterém přibylo od té doby tři sta tisíc obyvatel, nevýhodné. Je to o těžkém vyjednávání mezi ostatními kraji, protože najít shodu není jednoduché, ale věřte, že se o to snažíme," upozornila Petra Pecková a pokračovala: „Kdyby se to povedlo, tak by to podle posledních výpočtů přineslo o miliardu a půl do rozpočtu kraje navíc. Mohu vám slíbit, že podstatná část této částky by šla do podpory vzdělávání, do podpory sportu a do silnic. Nemohu vám slíbit, že se to v dohledné době povede, ale dělám pro to maximum."

Předseda NSA Ondřej Šebek ve svém proslovu pronesl, že fotbal je pro NSA sportem číslo jedna. „NSA v této chvíli podporuje 140 sportovních svazů, což je dlouhodobě neudržitelné. Chtěl bych navázat na paní hejtmanku a poděkovat vám za vaši práci, i bez velkých titulů máte velký kredit za to, že se věnuje tělesnému rozvoji mládeže, děkuji vám za to, co děláte pro český sport."

Následně předseda SKFS Tomáš Neumann předal před plénem podepsaný reprezentační dres Petrovi Čalounovi za fair play gesto v utkání Nespeky – Spartak Příbram, kdy hráč odvolal nesprávně nařízenou penaltu pro svůj klub.

Zdeněk Psotka představil návrh FAČR

V další části programu představil technický ředitel FAČR Zdeněk Psotka prezentaci týkající se restrukturalizace soutěží dospělých, která vyvolala velkou diskusi.

„Hlavním důvodem diskuse o změnách je úbytek hráčů v dospělých kategoriích, dalším je sportovně – výkonnostní hledisko. Chceme podpořit regionálně společenskou atraktivitu soutěží, reagovat na vývoj a najít hranici mezi výkonnostním fotbalem a soutěží, která rozvíjí budoucí mladé fotbalisty a také ekonomickou situaci v soutěžích. Diskutuje se o nastavení parametrů soutěží tak, aby došlo k udržení hráčů, nastavení systémů náborů a rozhodčích. Diskutuje se také o změně názvosloví soutěží od 1. ligy až po 10. ligu, a o aktualizace systémů podpory podle počtu klubů, týmů, členů a hráčů," uvedl Zdeněk Psotka, který v následné živé diskusi několikrát popřel informace o tom, že již došlo k nějakým rozhodnutím.

Po něm vystoupil předseda SKFS Tomáš Neumann a přednesl zprávu o činnosti SKFS. Ve výčtu úspěšných akcí zmínil například finále Poháru SKFS, ve kterém zvítězila Hřebeč a vítězství výběru Středočeského KFS U17 v Poháru Josefa Šurala. Ocenil také postup výběru SKFS do finále národní kvalifikace UEFA Regions Cupu, který byl blízko postupu do mezinárodní části soutěže, když prohrál v penaltovém rozstřelu.

Okresní výběr vyhrál v kategorii U12 mistrovství republiky. Mluvil také o navázání užší spolupráce s FK Mladá Boleslav. Informoval také o nakoupení VEO kamer, které jsou k dispozici primárně Komisi mládeže a Komise rozhodčích. V budoucnu by měly být využity pro natáčení krajského přeboru a zápasů I. A tříd tak, aby došlo k ušetření nákladů klubům na pořizování záznamů. Mluvil také o rozdělení 1 milionu klubu v rámci tzv. Protiinflačního balíčku.

SKFS také zakoupilo nové dresy pro rozhodčí a dívčí týmy. Došlo také k uzavření rámcové Smlouvy o spolupráci s FTVS o celoživotním vzdělávání, vzdělávání trenérů, rodičů a rozhodčích.

Baráka nahradil Olšák

Z výkonného výboru SKFS odešel v létě ze zdravotních důvodů Antonín Barák, Neumann ocenil jeho dlouholetou práci a poděkoval mu. Na adresu Antonína Baráka zazněl i potlesk zaplněného sálu.

Valná hromada pak schválila zprávu o výsledcích hospodaření, kterou přednesl Pavel Chán a zprávu ORK SKFS, kterou přednesl její předseda Aleš Macela.

Valná hromada také jednomyslně schválila změnu stanov, kterou odprezentoval Pavel Chán. „Jednalo se drobné úpravy a upřesnění. Nejvíce jsme řešili, zda jednací a volební řád zavést do stanov, ale nakonec jsme to vyřešili tím, že se bude nadále schvalovat valnou hromadou, ale ve stanovách bude vzorový příklad," uvedl Chán.

Volba člena výkonného výboru za kluby byla aklamací. Klubem FK Mladá Boleslav byl navržen Martin Olšák. „Mojí hlavní ambicí je zastupovat nejsilnější krajský fotbalový klub, který si uvědomuje svoji zodpovědnost a dokáže něco nabídnout a pomoci. Věřím, že mé působení bude přínosné pro obě strany a budu moci nabídnout své zkušenosti a know-how. Jsem vděčný za to, že mi klub tuto důvěru dal," řekl delegátům před volbou. Martin Olšák byl následně velkou většinou zvolen.

Valná hromada v závěru schválila usnesení, které pověřilo Výkonný výbor SKFS a jeho předsedu, aby aktivně pracovali na zvýšení členského příspěvku o sto korun a navýšené prostředky směřovaly do okresních svazů.

„Je to jedna z mála možností, jak dostat peníze do nejnižších pater, do okresů. Velice si tohoto rozhodnutí Valné hromady vážím," řekl předseda Neumann.

Valná hromada také schválila usnesení, které pověřilo Výkonný výbor SKFS, aby iniciovalo navýšení odměn pro rozhodčí na krajské a okresní úrovní, nebo iniciativu ve směru zrušení provoleb.

„Rád bych poděkoval všem delegátům za to, že dáváte fotbalu čas a všechno kolem. Fotbal musíte milovat stejně jako my. Jsem rád, že je to zrovna ve Středočeském kraji," dodal Tomáš Neumann.

Předsedu SKFS potěšila vysoká účast na Valné hromadě: „Jsem rád, že jsme na Středočeském kraji neměli problém s tím, aby Valná hromada nebyla usnášeníschopná a že se dostavilo velké množství delegátů. Za druhé jsem rád, že jsme konstruktivně diskutovali a jsem také velice potěšen za naše hosty. Navštívila nás hejtmanka Středočeského kraje a předseda NSA. Myslím si, že Valná hromada proběhla ve velice dobrém rozpoložení, delegáti se dozvěděli, co potřebovali a každý si odnesl to své."

Aktuality

Přehled sestupů a postupů v soutěžích OFS Praha - západ 2023/2024

17. 6. 2024

Sezona 2023/2024 je u konce. Okresní fotbalové soutěže dospělých znají své vítěze, ale také sestupující. Níže popsaný stav je platný ke dni 17.06.2024. Do konečného počtu postupujících a sestupujících ještě může promluvit (ne)přihlášení družstev do soutěží SKFS a OFS PZ.

Více zde

Dorostenci Zvole zvítězili v dorosteneckém EOS Okresním přeboru

11. 6. 2024

Tento dorost si budou ve Zvoli dlouho pamatovat. Dorostenecký celek Sokola nenašel v celé sezoně jediného přemožitele, zaslouženě ovládl EOS Okresní přebor dorostu na Praze - západ a může se radovat z postupu do krajské soutěže.

Více zde

Podpora miniturnajů od VV OFS PZ

10. 6. 2024

Výkonný výbor OFS Praha - západ chce podpořit kluby, které během sezóny pořádají turnaje pro ty nejmenší fotbalisty. Zásadou každého takového turnaje musí být maximální herní čas pro děti a minimální tlak na výsledek.

Více zde

Losovací aktiv proběhne na konci července

10. 6. 2024

Losovací aktiv před soutěžním ročníkem 2024/25 se uskuteční ve čtvrtek 25.7.2024 od 17:30 v aule ČUS. Účast statutárního zástupce klubu hrajícího svými družstvy soutěže OFS Praha-západ je dle čl. 37 aktuálního znění RMS povinná.

Více zde

ZŠ Davle uspěla na finále McDonald’s Cup

9. 6. 2024

Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol zná svého vítěze. Mistry republiky 25. ročníku se staly výběry základních škol Davle, Sportovní a Kolová. Letošní jubilejní ročník opět překonal předchozí rekordy. McDonald’s Cup si letos zahrálo 40 tis. kluků a holek z celého Česka.

Více zde
Všechny aktuality
Top