Informace z VH a Aktivu klubů

14. 3. 2023

Valná hromada OFS Praha - západ a následný Aktiv klubů proběhl ve středu 8. března na Strahově. Průběh celé akce byl hladký, a proto zbylo i hodně času na diskuzi různých témat.

Jednohlasně schválena byla zpráva o stavu rozvoje fotbalu v okrese a o činnosti VV, zpráva o výsledcích hospodaření OFS, zpráva revizní komise. Stejně tak byly schváleny i změny stanov.

Odsouhlasena byla změna sídla OFS Praha - západ. Změna sídla na "Vrané nad Vltavou" má praktický význam především v oblasti žádostí o dotace, kde mnoho dotací je vázáno na nutnost mít sídlo v okrese Praha – západ, což doteď neplatilo a působilo problémy.

Spolupráce a partneři:

 • EOS:
 • Platforma EOS pomáhá klubům napříč Českem a Slovenskem
 • Řeší administrativu, komunikaci a klubový web
 • Má vychytanou mobilní appku pro členy, rodiče a trenéry
 • Vše je možné nastartovat v řádu dní
 • Zkušební verze na 30 dní zdarma + 2 měsíce zdarma pro kluby OFS PZ (viz kartička obdržená na aktivu)
 • Odkaz na objednávku nezávazné zkušební verze: https://www.eos.cz/vyzkouset-zdarma
 • EOS pomůže vyřešit např. tento chaos: https://youtu.be/egxSj5jJ9tU
 • DemiSport:
 • Spolupráce pokračuje
 • Na konci sezóny obdrží vítězný tým vítězná trička soutěže
 • Fotbalové Turnaje:
  • Organizují turnaje pro kluby
  • V případě zájmu kontaktujte Romana Zeisla (723 014 461) nebo navštivte web www.rzsportsproduction.cz
 • Únětický pivovar:
 • Finanční dar a dary na konci sezóny pro seniorské soutěže

 • Fotbal pro rozvoj

Komise mládeže:

 • Probíhaly a probíhají zápasy a tréninky výběrů
 • Je nedostatek dívek do dívčích výběrů. KM bude ráda za součinnost ze strany klubů a informaci o případné zájemkyni do výběru

Sportovně technická komise:

  • Během jarní části sezóny bude na kluby zaslán dotazník s dvěma dotazy (cílem je zjistit maximální zpětnou vazbu od klubů, aby výsledné soutěže co možná nejvíce korelovaly se zájmem a potřebami klubů na okrese):
   • Formát mladších žáků 8+1 ANO/NE
   • Momentální turnajový formát soutěží pro mladší přípravky
  • Připomenutí nutnosti zaslání hlášenek nejpozději 21 dnů před začátkem příslušné soutěže
  • Připomenutí zaslání soupisek A mužstev a seznamů hráčů sdružených týmů nejpozději 3 dny před začátkem příslušné soutěže
  • Zadané změny termínů budou před začátkem soutěží schváleny. STK prvně zasedne v úterý 21.3

Komise rozhodčích:

   • Důrazný apel na včasné dostavení se hlavního pořadatele a vedoucích týmů na utkání. Pokud tyto tři osoby (hlavní pořadatel, vedoucí domácích, vedoucí hostů) nejsou fyzicky na utkání, neměl by rozhodčí utkání vůbec zahájit.
   • Občerstvení pro rozhodčí. Rozhodčí by měl obdržet vodu a něco malého k snědku (sušenku, ovoce apod.). Už to je považováno za dostatečné občerstvení pro rozhodčího. Případné občerstvení "navíc" (klobása, párek apod.) je už na domácím klubu.
   • Výzva směrem na kluby o oslovení hráčů především dorostenecké kategorie se zájmem o pískání. chcipiskat.cz

Disciplinární komise:

   • Připomenutí možnosti se aktivně osobně hájit na zasedání DK. Včasné přihlášení se na zasedání (do úterních 21h)
   • Žádost o "podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu" (tomu DK vyhoví spíše) podává a podepisuje vždy provinilec. V případě trestu pro hráče tak tuto žádost vyplňuje a podepisuje sám hráč. V případě trestu pro funkcionáře podepisuje funkcionář apod.
   • Důraz na to, aby v pozici vedoucího byly osoby, které alespoň základně znají pravidla fotbalu a řády FAČR. Důsledná kontrola zápisů před potvrzením. Tím vším se předejde případným nepříjemnostem

Informace k restrukturalizaci

 • Žádné nové informace nejsou. OFS PZ jako celek i jeho jednotliví členové vyjádřili svůj negativní názor k momentálnímu nastavení restrukturalizace. Pro velké okresy by to znamenalo zánik mnoha menších klubů či B týmů, tím pádem úbytek členské základny a zánik fotbalu na některých místech. To nechceme! Hrubá matematika mluví jasně o nahromadění se mnoha týmů různých úrovní ve dvou soutěžích okresu. Výkonnostní nůžky by byly obrovské, kvalita soutěží mizivá

Aktuality

Všechno nejlepší, táto! Vždy byl někdo, ke komu jsem vzhlížel, říká Matyáš Kozák

31. 3. 2024

Šedesát je vám jen jednou za život. V dubnu oslaví životní jubileum Roman Kozák, legenda středočeských Nučic. O „Supovi“, jak se mu přezdívá, pohovořil v rozhovoru jeho syn Matyáš, odchovanec Sparty a aktuálně útočník Bohemians.

Více zde

Výběr WU14 OFS Praha - západ skončil na turnaji v Dobříši na čtvrtém místě

30. 3. 2024

V Poděbradech a Dobříši pokračovala ve středu série krajských turnajů dívek kategorie WU14, kterých se účastní okresních výběry z jedenácti okresních fotbalových svazů. Chyběl akorát Rakovník.

Více zde

Do krajského finále Memoriálu Josefa Šurala se výběr OFS Praha - západ nedostal

27. 3. 2024

Na jaře se uskutečnily tři základní turnaje krajské části Memoriálu Josefa Šurala U17, kterých se zúčastnilo deset okresních výběrů z dvanácti. Nezúčastnily se jen výběry Berouna a Rakovníka.

Více zde

Podpora náboru nových rozhodčích na OFS Praha - západ

21. 3. 2024

Informace zazněla již na klubovém Aktivu. OFS Praha - západ by rád co nejvíce podpořil kluby v náboru nových rozhodčích. Velice úspěšným motivačním prvkem pak bývá finanční odměna.

Více zde

Proběhl Aktiv klubů OFS Praha - západ

20. 3. 2024

V úterý proběhl Aktiv klubů OFS Praha - západ. V článku vám přinášime nejdůležitější informace a změny, které na této klubové akci zazněly.

Více zde
Všechny aktuality
Top