Informace z VH a Aktivu klubů

14. 3. 2023

Valná hromada OFS Praha - západ a následný Aktiv klubů proběhl ve středu 8. března na Strahově. Průběh celé akce byl hladký, a proto zbylo i hodně času na diskuzi různých témat.

Jednohlasně schválena byla zpráva o stavu rozvoje fotbalu v okrese a o činnosti VV, zpráva o výsledcích hospodaření OFS, zpráva revizní komise. Stejně tak byly schváleny i změny stanov.

Odsouhlasena byla změna sídla OFS Praha - západ. Změna sídla na "Vrané nad Vltavou" má praktický význam především v oblasti žádostí o dotace, kde mnoho dotací je vázáno na nutnost mít sídlo v okrese Praha – západ, což doteď neplatilo a působilo problémy.

Spolupráce a partneři:

 • EOS:
 • Platforma EOS pomáhá klubům napříč Českem a Slovenskem
 • Řeší administrativu, komunikaci a klubový web
 • Má vychytanou mobilní appku pro členy, rodiče a trenéry
 • Vše je možné nastartovat v řádu dní
 • Zkušební verze na 30 dní zdarma + 2 měsíce zdarma pro kluby OFS PZ (viz kartička obdržená na aktivu)
 • Odkaz na objednávku nezávazné zkušební verze: https://www.eos.cz/vyzkouset-zdarma
 • EOS pomůže vyřešit např. tento chaos: https://youtu.be/egxSj5jJ9tU
 • DemiSport:
 • Spolupráce pokračuje
 • Na konci sezóny obdrží vítězný tým vítězná trička soutěže
 • Fotbalové Turnaje:
  • Organizují turnaje pro kluby
  • V případě zájmu kontaktujte Romana Zeisla (723 014 461) nebo navštivte web www.rzsportsproduction.cz
 • Únětický pivovar:
 • Finanční dar a dary na konci sezóny pro seniorské soutěže

 • Fotbal pro rozvoj

Komise mládeže:

 • Probíhaly a probíhají zápasy a tréninky výběrů
 • Je nedostatek dívek do dívčích výběrů. KM bude ráda za součinnost ze strany klubů a informaci o případné zájemkyni do výběru

Sportovně technická komise:

  • Během jarní části sezóny bude na kluby zaslán dotazník s dvěma dotazy (cílem je zjistit maximální zpětnou vazbu od klubů, aby výsledné soutěže co možná nejvíce korelovaly se zájmem a potřebami klubů na okrese):
   • Formát mladších žáků 8+1 ANO/NE
   • Momentální turnajový formát soutěží pro mladší přípravky
  • Připomenutí nutnosti zaslání hlášenek nejpozději 21 dnů před začátkem příslušné soutěže
  • Připomenutí zaslání soupisek A mužstev a seznamů hráčů sdružených týmů nejpozději 3 dny před začátkem příslušné soutěže
  • Zadané změny termínů budou před začátkem soutěží schváleny. STK prvně zasedne v úterý 21.3

Komise rozhodčích:

   • Důrazný apel na včasné dostavení se hlavního pořadatele a vedoucích týmů na utkání. Pokud tyto tři osoby (hlavní pořadatel, vedoucí domácích, vedoucí hostů) nejsou fyzicky na utkání, neměl by rozhodčí utkání vůbec zahájit.
   • Občerstvení pro rozhodčí. Rozhodčí by měl obdržet vodu a něco malého k snědku (sušenku, ovoce apod.). Už to je považováno za dostatečné občerstvení pro rozhodčího. Případné občerstvení "navíc" (klobása, párek apod.) je už na domácím klubu.
   • Výzva směrem na kluby o oslovení hráčů především dorostenecké kategorie se zájmem o pískání. chcipiskat.cz

Disciplinární komise:

   • Připomenutí možnosti se aktivně osobně hájit na zasedání DK. Včasné přihlášení se na zasedání (do úterních 21h)
   • Žádost o "podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu" (tomu DK vyhoví spíše) podává a podepisuje vždy provinilec. V případě trestu pro hráče tak tuto žádost vyplňuje a podepisuje sám hráč. V případě trestu pro funkcionáře podepisuje funkcionář apod.
   • Důraz na to, aby v pozici vedoucího byly osoby, které alespoň základně znají pravidla fotbalu a řády FAČR. Důsledná kontrola zápisů před potvrzením. Tím vším se předejde případným nepříjemnostem

Informace k restrukturalizaci

 • Žádné nové informace nejsou. OFS PZ jako celek i jeho jednotliví členové vyjádřili svůj negativní názor k momentálnímu nastavení restrukturalizace. Pro velké okresy by to znamenalo zánik mnoha menších klubů či B týmů, tím pádem úbytek členské základny a zánik fotbalu na některých místech. To nechceme! Hrubá matematika mluví jasně o nahromadění se mnoha týmů různých úrovní ve dvou soutěžích okresu. Výkonnostní nůžky by byly obrovské, kvalita soutěží mizivá

Aktuality

Přehled sestupů a postupů v soutěžích OFS Praha - západ 2023/2024

17. 6. 2024

Sezona 2023/2024 je u konce. Okresní fotbalové soutěže dospělých znají své vítěze, ale také sestupující. Níže popsaný stav je platný ke dni 17.06.2024. Do konečného počtu postupujících a sestupujících ještě může promluvit (ne)přihlášení družstev do soutěží SKFS a OFS PZ.

Více zde

Dorostenci Zvole zvítězili v dorosteneckém EOS Okresním přeboru

11. 6. 2024

Tento dorost si budou ve Zvoli dlouho pamatovat. Dorostenecký celek Sokola nenašel v celé sezoně jediného přemožitele, zaslouženě ovládl EOS Okresní přebor dorostu na Praze - západ a může se radovat z postupu do krajské soutěže.

Více zde

Podpora miniturnajů od VV OFS PZ

10. 6. 2024

Výkonný výbor OFS Praha - západ chce podpořit kluby, které během sezóny pořádají turnaje pro ty nejmenší fotbalisty. Zásadou každého takového turnaje musí být maximální herní čas pro děti a minimální tlak na výsledek.

Více zde

Losovací aktiv proběhne na konci července

10. 6. 2024

Losovací aktiv před soutěžním ročníkem 2024/25 se uskuteční ve čtvrtek 25.7.2024 od 17:30 v aule ČUS. Účast statutárního zástupce klubu hrajícího svými družstvy soutěže OFS Praha-západ je dle čl. 37 aktuálního znění RMS povinná.

Více zde

ZŠ Davle uspěla na finále McDonald’s Cup

9. 6. 2024

Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol zná svého vítěze. Mistry republiky 25. ročníku se staly výběry základních škol Davle, Sportovní a Kolová. Letošní jubilejní ročník opět překonal předchozí rekordy. McDonald’s Cup si letos zahrálo 40 tis. kluků a holek z celého Česka.

Více zde
Všechny aktuality
Top